Installeer Chrome in Windows Server met PowerShell

Geschatte leestijd: 1 min

Installeer in 3 stappen Chrome

De standaard browser van Windows Server is Internet Explorer. Standaard blokkeert dit alle verbindingen waardoor het moeilijk word om websites te bezoeken. U kunt deze eenvoudige stappen volgen om Chrome te installeren, waarmee u veel gemakkelijker kunt werken.

1. Start PowerShell als beheerder

Ga naar start en zoek naar “PowerShell”, klik met de rechtermuisknop op Windows PowerShell en klik op Run as administrator.

PowerShell as Administrator 1

Wanneer de vraag Do you want to allow this app to make changes to your device wordt gevraagd antwoord je Yes.

PowerShell as Administrator 2

Powershell 1

2. Plak de volgende code in powershell

$LocalTempDir = $env:TEMP; $ChromeInstaller = "ChromeInstaller.exe"; (new-object    System.Net.WebClient).DownloadFile('http://dl.google.com/chrome/install/375.126/chrome_installer.exe', "$LocalTempDir\$ChromeInstaller"); & "$LocalTempDir\$ChromeInstaller" /silent /install; $Process2Monitor =  "ChromeInstaller"; Do { $ProcessesFound = Get-Process | ?{$Process2Monitor -contains $_.Name} | Select-Object -ExpandProperty Name; If ($ProcessesFound) { "Still running: $($ProcessesFound -join ', ')" | Write-Host; Start-Sleep -Seconds 2 } else { rm "$LocalTempDir\$ChromeInstaller" -ErrorAction SilentlyContinue -Verbose } } Until (!$ProcessesFound)

Powershell 2

3. Druk op enter en wacht tot het klaar is

Powershell 3

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 3513

Reader Interactions

Comments

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *