Installeer Chrome in Windows Server met Powershell

Estimated reading time: < 1 min

Installeer Chrome in 3 stappen

De standaard browser van Windows Server is Internet Explorer. Standaard blokkeert dit alle verbindingen waardoor het moeilijk word om websites te bezoeken. Je kunt deze eenvoudige stappen volgen om Chrome te installeren, waarmee je veel gemakkelijker kunt werken.

1. Ga naar start en zoek naar '' Powershell '' en open het

Powershell 1

2. Plak de volgende code in powershell

$LocalTempDir = $env:TEMP; $ChromeInstaller = "ChromeInstaller.exe"; (new-object System.Net.WebClient).
DownloadFile('http://dl.google.com/chrome/install/375.126/chrome_installer.exe',
"$LocalTempDir$ChromeInstaller");& "$LocalTempDir$ChromeInstaller" /silent /install;
$Process2Monitor = "ChromeInstaller"; Do { $ProcessesFound = Get-Process |
?{$Process2Monitor -contains $_.Name} | Select-Object -ExpandProperty Name; If ($ProcessesFound)
{ "Still running: $($ProcessesFound -join ', ')" | Write-Host; Start-Sleep -Seconds 2 } else
{ rm "$LocalTempDir$ChromeInstaller" -ErrorAction SilentlyContinue -Verbose } } Until (!$ProcessesFound)

Powershell 2

3. Druk op enter en wacht tot het klaar is

Powershell 3

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 56

Lees Interacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *