Installeer Chrome in Windows Server met Powershell

Estimated reading time: < 1 min

Installeer in 3 stappen Chrome

De standaard browser van Windows Server is Internet Explorer. Standaard blokkeert dit alle verbindingen waardoor het moeilijk word om websites te bezoeken. U kunt deze eenvoudige stappen volgen om Chrome te installeren, waarmee u veel gemakkelijker kunt werken.

1. Ga naar start en zoek naar ” Powershell ” en open het

Powershell 1

2. Plak de volgende code in powershell

$LocalTempDir = $env:TEMP; $ChromeInstaller = "ChromeInstaller.exe"; (new-object System.Net.WebClient).
DownloadFile('http://dl.google.com/chrome/install/375.126/chrome_installer.exe', 
"$LocalTempDir$ChromeInstaller");& "$LocalTempDir$ChromeInstaller" /silent /install; 
$Process2Monitor = "ChromeInstaller"; Do { $ProcessesFound = Get-Process |
 ?{$Process2Monitor -contains $_.Name} | Select-Object -ExpandProperty Name; If ($ProcessesFound) 
{ "Still running: $($ProcessesFound -join ', ')" | Write-Host; Start-Sleep -Seconds 2 } else 
{ rm "$LocalTempDir$ChromeInstaller" -ErrorAction SilentlyContinue -Verbose } } Until (!$ProcessesFound)

Powershell 2

3. Druk op enter en wacht tot het klaar is

Powershell 3

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 142

Lees Interacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *