Installeer Chrome in Windows Server met Powershell

Estimated reading time: < 1 min

Installeer in 3 stappen Chrome

De standaard browser van Windows Server is Internet Explorer. Standaard blokkeert dit alle verbindingen waardoor het moeilijk word om websites te bezoeken. U kunt deze eenvoudige stappen volgen om Chrome te installeren, waarmee u veel gemakkelijker kunt werken.

1. Ga naar start en zoek naar ” Powershell ” en open het

Powershell 1

2. Plak de volgende code in powershell

$LocalTempDir = $env:TEMP; $ChromeInstaller = "ChromeInstaller.exe"; (new-object    System.Net.WebClient).DownloadFile('http://dl.google.com/chrome/install/375.126/chrome_installer.exe', "$LocalTempDir\$ChromeInstaller"); & "$LocalTempDir\$ChromeInstaller" /silent /install; $Process2Monitor =  "ChromeInstaller"; Do { $ProcessesFound = Get-Process | ?{$Process2Monitor -contains $_.Name} | Select-Object -ExpandProperty Name; If ($ProcessesFound) { "Still running: $($ProcessesFound -join ', ')" | Write-Host; Start-Sleep -Seconds 2 } else { rm "$LocalTempDir\$ChromeInstaller" -ErrorAction SilentlyContinue -Verbose } } Until (!$ProcessesFound)

Powershell 2

3. Druk op enter en wacht tot het klaar is

Powershell 3

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 3193

Reader Interactions

Comments

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

snel-knowledgebase-image