FUP guideline

Onze FUP is samengesteld om de belangen van onze klant en bedrijf te beschermen, evenals onze reputatie en goedhartigheid. In deze guideline worden de gebruiksnormen van onze diensten nader toegelicht. We behouden ons het recht voor om activiteiten die de reputatie van onze klanten, bedrijf, netwerk of diensten beschadigen te verbieden. Ook hebben wij het recht om te bepalen wat de schending van ons beleid inhoudt. We zullen per geval en naar eigen goeddunken, bepalen welke actie ondernomen zal worden in reactie op de schending.

AUP guideline
AUP Illegal service use

Illegaal gebruik van onze diensten

De diensten van Snel.com B.V. mogen niet voor illegale doeleinden of ter ondersteuning van illegale activiteiten gebruikt worden. Het is strikt verboden om op een product of dienst van Snel.com illegale content te hosten, inclusief content die de rechten van anderen schendt. Hieronder vallen onder meer content met auteursrecht, kinderpornografie, sites met componenten bedoeld om op een illegale wijze de identiteiten van derden te achterhalen. Daarnaast zijn andere illegale activiteiten zoals het versturen van SPAM of het uitvoeren van DDoS-aanvallen ook pertinent verboden. Het is absoluut niet toegestaan om met ongeldige persoonlijke gegevens een account te creëren. Snel.com heeft het recht om het account op te schorten totdat de klant binnen 24 uur de juiste gegevens heeft verstrekt. Snel.com behoudt zich het recht voor om samen te werken met juridische autoriteiten en/of benadeelde derde partijen bij het onderzoek van een vermeend misdrijf of civiele procedure.

Het versturen van spam

Snel.com hanteert een zero-tolerance-beleid voor activiteiten die schade brengen aan het netwerk van het bedrijf. Het is klanten (en hun eigen gebruikers/klanten) verboden om spamberichten te verzenden of te verspreiden aan derden via het IP-adres van de klant. Bovendien mag de klant (en haar eigen gebruikers/klanten) geen e-mailbommen verspreiden, versturen of beantwoorden via het ip-adres van de klant. Commerciële berichten die geschikt zijn volgens de regels van een nieuwsgroep of mailinglijst of die worden gevraagd door de ontvangers zijn toegestaan.

Om onze IP-ranges te beschermen en jouw e-mail verkeer schoon te houden hebben wij uit voorzorg uitgaande e-mails op poort 25 geblokkeerd. Om e-mails te versturen kun je Gratis gebruikmaken van onze MailRelay / spamfilter.

aup sending spam
AUP unsolicited email

Ongewenste e-mail

Het is niet toegestaan om ongevraagde commerciële e-mails of ongevraagde bulk e-mails te versturen. Klanten die bulk e-mails versturen moeten volledige en nauwkeurige registraties bijhouden en kunnen aantonen dat zij opt-ins of toestemming hebben gekregen van de ontvanger. Overtredingen van dit type leiden tot directe afsluiting van de inbreukmakende dienst.

 

IP Blacklist

Indien de IP-reeksen van Snel.com worden opgenomen in een abuse database of blacklist zoals Spamhaus vanwege activiteiten van de klant, dan wordt het account van de klant opgeschort of verwijderd als gevolg van zijn acties. Als er herhaaldelijk overtredingen zijn dan heeft Snel.com het recht om het account van de klant direct af te sluiten.

AUP IP blacklist
AUP Network protection

Netwerkgebruik

Snel.com is verantwoordelijk voor de beveiliging en het juiste gebruik van zijn netwerk. Activiteiten die onderbrekingen in het netwerk of servers veroorzaken zijn strikt verboden. Dit omvat, maar blijft niet beperkt tot de volgende activiteiten: DDoS-aanvallen of ontwrichtende aanvallen. Indien er vanuit het account van de klant met regelmaat DDoS en / of ontwrichtende aanvallen wordt veroorzaakt of uitgevoerd, dan heeft Snel.com het recht om de inbreukmakende dienst af te sluiten of te beëindigen. Bovendien kan elk misbruik van het netwerkgebruik leiden tot opschorting of beëindiging van de inbreukmakende dienst.

Veiligheid

De server van de klant wordt geblokkeerd wanneer de klant spammers ondersteunt op zijn server of als onze IP-adressen in een van de verschillende spamdatabases worden vermeld dat door de klant is veroorzaakt. Het uitvoeren van kwaadaardige programma's zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden en keyloggers kan leiden tot opschorting of beëindiging van de diensten van Snel.com. Het uitvoeren van enige vorm van netwerkactiviteit die gegevens onderschept die niet bedoeld zijn voor de server van de klant of het uitvoeren van brute-force, portscans of woordenboekaanvallen is ook een reden om de dienstverlening van Snel.com op te schorten of te beëindigen. 

aup netwerkbeveiliging
bandwidth usage

Bandreedtegebruik

Wij hebben als doel om een stabiele en snelle dienst te bieden aan al onze klanten. Om dit te realiseren, dien je de toegewezen bandbreedte evenredig over de maand te gebruiken en binnen de grenzen van het gemiddelde verbruik van onze klanten te blijven. Excessief gebruik is niet toegestaan. Het niet naleven van deze Fair Use Policy kan leiden tot het aanpassen van je internetsnelheid of een tijdelijke onderbreking van de serverdienst.

CPU gebruik & Disks IOPS

Het is niet toegestaan om gedeelde resources zoals CPU- en Disks IOPS zodanig te misbruiken dat dit de servers van andere klanten schaadt. Dit geldt voor alle diensten van Snel.com, behalve dedicated servers. Het is de klant niet toegestaan om, al dan niet via de server, processen of programma's op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs vermoedt dat dit de klanten van Snel.com schade brengt of kan veroorzaken. Wanneer de klant hier niet naar handelt, mag Snel.com het CPU-gebruik en Disks IOPS limiteren.

cpu usage