Opslagruimte uitbreiden op je VPS

Geschatte leestijd: 5 min

Introductie

Bij Snel.com klantenpaneel kun je eenvoudig opslagruimte uitbreiden op jouw VPS. Dit is handig als je geen vrije ruimte meer hebt op je bestaande schijf.

In deze tutorial zullen we de aankoop van extra schijfruimte doornemen en deze koppelen aan je VPS. We kunnen de extra ruimte gebruiken als een nieuwe schijf en deze in een aparte map mounten, of we kunnen de bestaande schijf uitbreiden. In deze tutorial zullen we beide opties bekijken.

Vereisten

Stap 1: Extra opslagruimte aanschaffen

Om extra opslagruimte aan te schaffen, klik op het Upgrade icoon in jouw VPS dashboard en scrol naar beneden op de pagina naar de sectie Upgrade> SSD/NVMeOnly storage >Upgrade nu.

Wijzig nu de schuifregelaar op alleen SSD/NVMe-opslag in de vereiste opslag en klik op de knop Doorgaan.

Voltooi de transactie door de gegenereerde factuur te betalen.

je kunt er nu voor kiezen om een ​​nieuwe schijf in je systeem te maken en deze in een aparte map te koppelen. Je verliest geen gegevens die op de originele schijf zijn opgeslagen.

Stap 2: Uitbreiden of extra schijf toevoegen

Afhankelijk van je setup en opslagstrategie kun je ervoor kiezen om de nieuwe schijf toe te voegen als extra opslagruimte of om de bestaande schijf en partitie uit te breiden. Als je de bestaande schijf wilt uitbreiden, volg je de volgende stap:

Stap 2a: Breid de bestaande schijf uit

Log in op je dashboard en navigeer naar het tabblad Opslag van je VPS. Hier vind je jouw bestaande schijf. Klik op de link Uitbreiden ernaast.

 

Scroll nu over de schuifregelaar naar de maximale of gewenste grootte en sla de wijzigingen op.

 

Wacht een paar minuten totdat het systeem de schijf heeft ingericht en de VPS opnieuw is opgestart.

Stap 2.a.1 Verifieer schijf

Nu we de schijf van Snel.com hebben uitgebreid. Nu moeten we de partitie uitbreiden. Je kunt controleren of de extra schijfruimte al dan niet is toegevoegd aan je VPS door het volgende commando uit te voeren.

sudo lsblk

Let op de schijfgrootte /dev/sda deze is 400 GB, maar de partitie /dev/sda1 is 200 GB.

Stap 2.a.2 Vind bestandssysteem van bestaande partitie

Zoek het bestandssysteem van de bestaande partitie door de volgende opdracht uit te voeren.

sudo df -h -T

In de bovenstaande uitvoer kunnen we zien dat mijn bestaande bestandssysteem xfs is. In sommige gevallen kan het ook ext4 zijn. Let ook op de naam van de partitie en het koppelpunt, in mijn geval is het /dev/sda2en het koppelpunt is /

Stap 2.a.3 Wijzig het formaat van de partitie en het uitgebreide bestandssysteem
Zorg ervoor dat je een back-up van je systeem hebt voordat je de opdrachten uitvoert. Het is aan te raden om een ​​snapshot te maken of een back-up stand-by te hebben in geval van nood. Snel.com is niet verantwoordelijk voor dataverlies veroorzaakt door het uitbreiden van de partitie

Eerst installeren we pakketten die we nodig hebben:

if hash apt-get 2>/dev/null; then
 apt-get update >/dev/null 2>&1 && apt-get -y install parted gdisk >/dev/null 2>&1 && apt-get -y install sfdisk
elif hash yum 2>/dev/null; then
 yum -y install parted gdisk sfdisk >/dev/null 2>&1
fi

Je kunt de partitie uitbreiden met de volgende commando’s:

ROOTDEVICE=$(awk '$2 == "/" {print $1}' /etc/mtab | grep -v rootfs | sed -e 's/^\(.*\)[0-9]$//g')
ROOTPARTITION=$(awk '$2 == "/" {print $1}' /etc/mtab | grep -v rootfs)
ROOTFS=$(awk '$2 == "/" {print $3}' /etc/mtab | grep -v rootfs)
sgdisk -e $ROOTDEVICE >/dev/null 2>&1
sfdisk -d $ROOTDEVICE > /tmp/partitions.txt
sed -i "s|^\($ROOTPARTITION.*,\)\ssize=\s*[0-9],\(.*\)||g" /tmp/partitions.txt
sfdisk --no-reread $ROOTDEVICE < /tmp/partitions.txt
partprobe
if [ "$ROOTFS" == "ext4" ]; then
 resize2fs $ROOTPARTITION
elif [ "$ROOTFS" == "xfs" ]; then
 xfs_growfs -d $ROOTPARTITION
fi

Je kunt nu controleren of de schijf is opgebruikt door het commando df -h uit te voeren. Dit is de laatste stap als je de bestaande schijf wilt uitbreiden.

Stap 2.b Een nieuwe schijf toevoegen als extra opslagruimte

Bij deze methode maken we een nieuwe schijf van de extra opslagruimte die we hebben gekocht. We zullen een nieuwe partitie maken nadat we de nieuwe schijf aan de Cloud VPS hebben gekoppeld. Ten slotte zullen we de partitie op het VPS-bestandssysteem mounten.

Stap 2.b.1. : Maak een nieuwe schijf en koppel deze aan VPS

Navigeer naar het opslagtabblad in het VPS-dashboard en klik op de optie Nieuwe schijf toevoegen.

 

Wijzig de schuifregelaar naar wens en klik op de knop Nieuwe schijf toevoegen. Je VPS zal opnieuw opstarten zodra je deze wijziging aanbrengt. Binnen enkele ogenblikken wordt er een nieuwe schijf aangemaakt en aan je VPS gekoppeld.

Stap 2.b.2: Zoek de nieuwe gekoppelde schijf

Haal actuele informatie over het bestandssysteem op met de opdracht df -h

Merk op dat in de bovenstaande uitvoer, we slechts een enkel bestandssysteem van 200GB hebben gemount op /.Voer het volgende commando uit om de informatie over de aangesloten schijven te krijgen.

sudo fdisk -l

Zoals je kunt zien in de uitvoer van het bovenstaande voorbeeld in label 1, kun je de bestaande schijf zien die een partitie /dev/sda heeft. In label 2 kun je echter zien dat het geen partitie heeft.

Om de schijf te gebruiken, moeten we een partitie maken. Noteer de schijfnaam /dev/sdb aangezien we deze nodig hebben voor de volgende stappen. De schijfnaam kan in jouw geval anders zijn, let op de werkelijke waarde die je krijgt bij de uitvoer van de bovenstaande opdracht.

Stap 2.b.3: Nieuwe partitie maken

Voer de volgende opdracht uit om een ​​nieuwe partitie te maken.

sudo fdisk /dev/sdb

Hier is /dev/sdb de schijfnaam die je bij de laatste stap hebt verkregen. Als je de bovenstaande opdracht uitvoert, wordt een wizard uitgevoerd om een ​​nieuwe partitie te maken.

 1. Gebruik commando n om een ​​nieuwe partitie te maken.
 2. Vervolgens zal deze om het partitietype vragen. Voer p in voor het selecteren van primair.
 3. Nu zal hij om een ​​partitienummer vragen. Je kunt 1 invoeren of je kunt eenvoudig op de Enter-toets drukken om de standaardoptie te kiezen.
 4. Vervolgens word je om het startsectornummer van de partitie gevraagd, druk op de Enter-toets om de standaardwaarde te kiezen. Kies ook voor de laatste sector de standaardwaarde.
 5. Druk ten slotte op w om de partitietabel te schrijven.

je kunt nu de opdracht sudo fdisk -l uitvoeren om te zien dat een nieuwe partitie met de naam /dev/sdb1 is toegevoegd aan de schijf /dev/sdb Noteer de partitienaam /dev/sdb1 aangezien we deze nodig hebben voor de volgende stap.

Stap 2.b.4: Nieuwe partitie formatteren en een bestandssysteem maken

Nu we een nieuwe partitie hebben gemaakt, gaan we de partitie formatteren en een nieuw bestandssysteem maken. In Linux hebben we de mogelijkheid om vele soorten van het beschikbare bestandssysteem te gebruiken. Om het eenvoudig te houden, zullen we een bestand maken dat hetzelfde is als het bestandssysteem op de andere schijf /dev/sda1

Ontdek het bestandssysteem van de bestaande partitie van de schijf die vanaf het begin aan de VPS was gekoppeld met het commando sudo df -h -T

In de bovenstaande uitvoer kunnen we zien dat mijn bestaande bestandssysteem xfs is. Dus ik zal ook de nieuwe partitie formatteren met behulp van het xfs-bestandssysteem. Voer de opdracht voor hetzelfde uit.

sudo mkfs.xfs /dev/sdb1

De bovenstaande opdracht formatteert de partitie en maakt een nieuwe partitie aan met het xfs-bestandssysteem.

Als je het bestaande bestandssysteemtype als ext4 ziet, gebruik dan het commando sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1 om een ​​nieuw bestandssysteem als ext4-type aan te maken.

Stap 2.b.5: Nieuw bestandssysteem koppelen

Maak een nieuwe map om als koppelpunt te fungeren.

sudo mkdir /data

Hier kun je elke map als het koppelpunt kiezen in plaats van /data

Koppel het bestandssysteem dat we in de vorige stap hebben gemaakt aan de map die we zojuist hebben gemaakt door de opdracht uit te voeren.

sudo mount /dev/sdb1 /data

Om het nieuwe bestandssysteem automatisch opnieuw te koppelen bij het opnieuw opstarten van het systeem, open je /etc/fstabin je favoriete editor.

sudo vi /etc/fstab

Voeg nu de volgende regel toe aan het einde van het bestand.

/dev/sdb1    /data    xfs   defaults    0 0

Als uw bestandssysteemtype ext4 is, zorg er dan voor dat u xfs vervangt in de bovenstaande regel.

Je nieuwe schijf is nu klaar voor gebruik.

Conclusie

In deze tutorial hebben we geleerd hoe je extra schijf kunt aanschaffen op je Snel Cloud VPS en deze kunt gebruiken als extra opslagruimte of de bestaande schijf kunt gebruiken.

Was dit artikel nuttig?
Niet leuk 1
Weergaven: 260

Reader Interactions

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *