Extra SSD-schijven toevoegen of uitbreiden op jouw Cloud VPS

Estimated reading time: 5 min

Introductie

Bij Snel.com kun je eenvoudig extra SSD-opslagruimte toevoegen aan jouw VPS via het klantenpaneel. Dit kan heel handig zijn als je onvoldoende vrije ruimte hebt op jouw bestaande schijf en wilt uitbreiden.

In deze tutorial nemen we samen door hoe je extra SSD-schrijfruimte voor je Cloud VPS kunt afnemen en hoe je jouw schijfruimte kunt uitbreiden. Je kunt de extra ruimte gebruiken als een nieuwe schijf en deze in een afzonderlijke map mounten of je kunt de bestaande schijf uitbreiden. In deze tutorial zullen we beide opties behandelen.

Vereisten

Stap 1: Extra opslagruimte kopen via het klantenpaneel

Om extra opslagruimte te kopen kun je klikken op het Upgrade icoon via jouw VPS dashboard.

Verander de slider SSDOnly Storage naar het gewenste opslagruimte en klik op het Continue knopje. Er wordt een factuur gegenereerd die je vervolgens moet betalen.

Je kunt er nu voor kiezen om een nieuwe schijf in jouw systeem te maken en deze te mounten in een afzonderlijke directory. De data die is opgeslagen op de oorspronkelijke schijf gaat niet verloren. Je ook een bestaande schijf uitbreiden naar een nieuwe grootte zonder dat je jouw data verliest.

Volg Stap #2 om de nieuwe opslagruimte als nieuwe schijf toe te voegen en te mounten op een afzonderlijke koppelpunt.

Wil je de bestaande schijf uitbreiden naar een nieuw grootte? Volg dan stap #3. 

Stap 2: Een nieuwe schijf toevoegen

We gaan hier een nieuwe schijf aanmaken van de opslagruimte die je zojuist hebt gekocht. We gaan eerst de nieuwe schijf toevoegen aan de VPS, vervolgens gaan we een nieuwe partitie aanmaken. Na deze handelingen gaan we de partitie mounten op het bestandssysteem van de VPS.

In dit voorbeeld hebben we al 100 GB disk aangesloten. In de volgende stappen leer je hoe je extra 100 GB aan jouw VPS kunt toevoegen.

Stap 2.1: Maak een nieuwe schijf aan en koppel dit aan jouw VPS

Navigeer naar de storage tab op jouw Cloud VPS dashboard en klik op Add new disk. 

Gebruik de slider zoals jij wenst en klik op Add new disk. Jouw VPS wordt opnieuw opgestart nadat je de wijzigingen hebt aangebracht. Binnen enkele ogenblikken wordt er een nieuwe schijf aangemaakt en deze wordt ook gekoppeld aan jouw VPS.

Stap 2.2: Zoek de nieuwe aangesloten schijf

Gebruik het df -h commando om de huidige bestandsinformatie te vinden.

Houd er rekening mee dat we bij de bovenstaande output alleen één bestandssysteem van 100 GB hebben gemount op /.

Voer het onderstaande commando uit om de onderstaande informatie op te halen van de aangesloten schijven.

sudo fdisk -l

In het bovenstaand voorbeeld, kun je in label 1 zien, dat de bestaande schijf deze partitie /dev/sda1 heeft. In label 2, kun je zien dat er geen partitie is.

Om de schijf te kunnen gebruiken moeten we een partitie maken. Houd in de gaten dat we de schijfnaam /dev/sdb nodig zullen hebben in de volgende stappen. De schijfnaam kan bij jou anders zijn, noteer de daadwerkelijke waarde die je van de output krijgt bij bovenstaande commando.

Stap 2.3: Maak een nieuwe partitie aan

Voer het onderstaande commando uit om een nieuwe partitie te maken.

sudo fdisk /dev/sdb

Dit is de schijfnaam /dev/sdb die je bij de laatste stap hebt gekregen. Met het bovenstaande commando wordt er een nieuwe wizard uitgevoerd om een nieuwe partitie te maken.

 1. Zoek commando n om een nieuwe partitie te maken.
 2. Je wordt nu gevraagd om het partitietype. Voer p in voor het selecteren van primary.
 3. Je wordt nu gevraagd om een partitienummer in te vullen. Je kunt 1 invullen of je kunt op Enter drukken om de standaardoptie te kiezen.
 4. Je wordt nu gevraagd om het sectornummer van de partitie te starten. Druk op Enter om de standaard waarde te kiezen. Kies voor laatste sector ook de standaard waarde.
 5. Druk ten slotte op w om de partitietabel te schrijven.

Voer dit commando uit sudo fdisk -l. Je ziet nu dat de nieuwe partitie /dev/sdb1 is toegevoegd aan deze schijf /dev/sdb. Noteer de partienaam /dev/sdb1 omdat we dit nodig hebben in de volgende stap.

Stap 2.4: Formatteer de nieuwe partitie en maak een bestandssysteem aan

Nu we een nieuwe partitie hebben gemaakt, kunnen we de partitie formatteren en een nieuwe bestandssysteem aanmaken. Je kunt in Linux verschillende bestandssystemen gebruiken. Om het eenvoudig te houden, maken we een bestand aan die hetzelfde is als het bestandssysteem op de andere schijf /dev/sda1.

Gebruik commando sudo df -h -T om het bestandssysteem te vinden van de bestaande partitie die aan je VPS is gekoppeld.

In de bovenstaande output zien we dat het bestaande bestand xfs is. We moeten dus ook de nieuwe partitie formatteren door gebruik te maken van het xfs-bestandssysteem. Voer daarom het onderstaande commando uit.

sudo mkfs.xfs /dev/sdb1

Het bovenstaande commando formatteert de partitie en maakt een nieuwe partitie met het xfs-bestandssysteem aan.

Als je het bestaande bestandssysteem als ext4 ziet, gebruik dan sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1 om een nieuw bestandssysteem te maken als ext4-type.

Stap 2.5: Nieuw bestandssysteem koppelen

Maak een nieuwe directory aan die als koppelpunt fungeert.

sudo mkdir /data

Je kunt hier elke directory als koppelpunt kiezen in plaats van /data.

Voer het onderstaande commando uit om het bestandssysteem dat we in de vorige stap hebben gemaakt te koppelen naar de directory.

sudo mount /dev/sdb1 /data

Om het nieuwe bestandssysteem automatisch te koppelen bij het opnieuw starten van het systeem, open je /etc/fstab in jouw gewenste editor.

sudo vi /etc/fstab

Voeg nu de volgende regel toe aan het einde van het bestand.

/dev/sdb1    /data    xfs   defaults    0 0

Als jouw bestandssysteem type-ext4 is, dan is het van belang dat je xfs in de bovenstaande regel vervangt.

Jouw nieuwe schijf is nu klaar voor gebruik.

Stap 3: Bestaande schijf uitbreiden

Stap 3.1 Bestaande schijf uitbreiden via jouw klantenpaneel

Log in op jouw dashboard en navigeer naar de Storage tab van jouw VPS. Je zult daar de bestaande schijf treffen. Klik op de Expand link.

Gebruik de slider om de schijf aan te passen naar maximum of naar de door jouw gewenste grootte.

Wacht enkele minuten totdat het systeem je voorziet van de nieuwe schijf en de VPS opnieuw opstart.

Stap 3.2 Schijven controleren

Nu we de schijf via het klantenpaneel hebben uitgebreid, moeten we ook de partitie uitbreiden. Je kunt aan de hand van het onderstaande commando controleren of de extra schijfruimte is toegevoegd aan jouw VPS.

sudo lsblk

De schrijfgrootte van /dev/sda  is 200 GB, de partitie /dev/sda1  heeft een grootte van 100 GB.

Stap 3.3 Zoek het bestandssysteem van de bestaande partitie

Zoek het bestandssysteem van de bestaande partitie door het onderstaande commando uit te voeren.

sudo df -h -T

In de bovenstaande output kunnen we zien dat onze bestandssysteem xfs is. In sommige gevallen kan het ook ext4 zijn. Let ook op de partitienaam en het koppelpunt, in ons geval is dit /dev/sda1 , het koppelpunt is /.

Stap 3.4 Wijzig het formaat van de partitie en uitbreiding van bestandsysteem
Let op! Zorg ervoor dat je  een backup hebt van jouw systeem alvorens je de commando’s uitvoert. Het is aan te raden om een snapshot en/of een backup te hebben in geval van nood. Snel.com is niet verantwoordelijk voor dataverlies dat wordt veroorzaakt bij het uitbreiden van de partitie.

Je kunt jouw bestandsysteem met de volgende commando’s vergroten:

ROOTDEVICE=$(awk '$2 == "/" {print $1}' /etc/mtab | grep -v rootfs | sed -e 's/^\(.*\)[0-9]\+$/\1/g')
ROOTPARTITION=$(awk '$2 == "/" {print $1}' /etc/mtab | grep -v rootfs)
ROOTFS=$(awk '$2 == "/" {print $3}' /etc/mtab | grep -v rootfs)
sfdisk -d $ROOTDEVICE > /tmp/partitions.txt
sed -i "s|^\($ROOTPARTITION.*,\)\s\+size=\s\+[0-9]\+,\(.*\)|\1\2|g" /tmp/partitions.txt
sfdisk --no-reread $ROOTDEVICE < /tmp/partitions.txt
if [ "$OS" == "debian" ] || [ "$OS" == "ubuntu" ]; then
 apt-get update >/dev/null 2>&1 && apt-get -y install parted >/dev/null 2>&1
elif [ "$OS" == "centos" ]; then
 yum -y install parted >/dev/null 2>&1
fi
partprobe
if [ "$ROOTFS" == "ext4" ]; then
 resize2fs $ROOTPARTITION
elif [ "$ROOTFS" == "xfs" ]; then
 xfs_growfs -d $ROOTPARTITION
fi

Voer dit commando uit df -h om te controleren of de schijf wordt gebruikt.

Conclusie

In deze tutorial hebben je geleerd hoe je extra SSD-schijven kunt aanschaffen voor jouw Cloud VPS bij Snel.com. Daarnaast hebben we doorgenomen hoe je de afgenomen schijfruimte als nieuwe schijf kunt toevoegen of uitbreiden.

Was this article helpful?
Dislike 1
Views: 202

Reader Interactions

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

snel-knowledgebase-image