Bulk migratie van cPanel naar DirectAdmin

Geschatte leestijd: 3 min

Introductie  

Dit artikel bevat informatie over het migratieproces van cPanel naar de laatst beschikbare DirectAdmin versie. Volg alle stappen van dit artikel voor een succesvolle installatie. 

Vereisten

  • Een server of  VPS
  • DirectAdmin versie 1.57.4 of nieuwer 
  • Je hebt SSH inlog gegevens nodig van je server die gereed staat met root of administratieve gebruiker 
  • Geïnstalleerde software screen, rsync, nano
    DirectAdmin cpanel_to_da conversie script versie 0.0.32 of nieuwer

Stap 1 – Log in met SSH op de cPanel server 

Je moet ingelogd zijn via SSH als sudo of root gebruiker. Bekijk dit artikel voor instructies als je niet weet hoe je verbinding kunt maken via SSH op je server. 

Stap 2 – Begin met de voorbereiding van de cPanel server

Creëer een directory om de cPanel gebruiker backups op te slaan.

mkdir -p /home/all_backups

Vind de maximale lengte van jouw cPanel gebruikers.

ls /var/cpanel/users | awk '{print length, $0}' | sort -nr | head -n1

Dit is nu de uitkomst 

16 abcdefghijklmnop

Stap 3 – log in met SSH bij DirectAdmin server

Je moet ingelogd zijn via SSH als sudo of root gebruiker. 

Stap 4 – Begin met de voorbereiding van de DirectAdmin server

Maak nu de directory aan.

mkdir -p /home/admin/all_backups

Verander de directory eigenaar naar admin.

chown -R admin. /home/admin/all_backups

Installeer nu de converter script. 

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build cpanel_to_da


Stap 5 – Log in met SSH op jouw cPanel server

We gebruiken screen om interrupties te voorkomen vanwege netwerkproblemen op de client.

screen -DR

Maak een nieuwe backup gebruiker aan. 

for user in `ls /var/cpanel/users/`; do { /scripts/pkgacct ${user} /home/all_backups; }; done

!!! De backup naam moet cpmove-user.tar.gz zijn en geen backup-…._user.tar.gz, want dat werkt niet. Als je back up hebt met backup-…._user.tar.gz kun je het wel zo hernoemen. 

for i in `ls backup-[0-9]*.*.tar.gz`; do { USERNAME=`echo $i | cut -d_ -f3 | cut -d'.' -f1`; mv -v $i cpmove-${USERNAME}.tar.gz; }; done

Verplaats /home/all_backups van cPanel naar DirectAdmin.

rsync -avt --delete /home/all_backups/ root@your_directadmin_server.com:/home/admin/all_backups/

Stap 6 – Configureer de DirectAdmin configuratie

Bij deze stappen gaan we de standaard DirectAdmin configuratie aanpassen naar eigen behoefte.

Stap 6.1 – Schakel IPv6 in

Controleer of er al een IPv6-adres is geconfigureerd in jouw DirectAdmin configuratie.

grep  "ipv6" /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Als er geen output is moeten we het inschakelen.

echo "ipv6=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Stap 6.2 – Schakel de underscores in 

Schakel de underscores in bij de database namen en database gebruikers. 

echo "allow_db_underscore=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Stap 6.3 – Verander DirectAdmin gebruikersnaamlengte

De standaard DirectAdmin gebruikersnaamlengte is 10. De toegestaande gebruikersnaamlengte is gebaseerd op de versie van de database die je op dit moment gebruikt. 

In onze situatie moeten we de gebruikersnaamlengte veranderen naar 16 tekens (Zie stap 2).

echo "max_username_length=16" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Stap 6.4 – Verander de DNS sjabloon (voeg 3de naamserver)

DirectAdmin ondersteunt standaard twee naamservers. Om de derde DNS server of meer toe te voegen aan je DNS archief, moet je wijzigingen aanbrengen in DirectAdmin configuratie. 

Voeg de NS3 aan je DNS configuratie toe. 

cd /usr/local/directadmin/data/templates/custom
cp ../dns_ns.conf .

Voeg nu de volgende regel onderaan dns_ns.conf toe.

ns3.snel.com.=|DOMAIN|.

Stap 6.5 – Configureer SPF record

Voer het onderstaande commando uit om het SPF record the configureren.

echo "extra_spf_value= include:_spf.smtprelay.snel.com" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Stap 6.6 – Start DirectAdmin opnieuw

Pas de instellingen toe door DirectAdmin opnieuw te starten.

systemctl restart directadmin

Stap 7 – Zet de backups in DirectAdmin Web Interface terug

We gaan nu de backups in de DirectAdmin Web Interface herstellen. Log in op jouw DirectAdmin Web Interface, bijvoorbeeld: xxxx.jouwdomeinnaam.nl:2222

da login

Navigeer naar Admin tools -> Admin Backup/Transfer

da admin backup

Klik op Restore

da restore

 

Er wordt een nieuwe scherm geopend. Verander /home/admin/admin_backups naar /home/snelcom/all_backups en klik vervolgens op Reload Files.

da restore path

Wanneer de bestanden geladen zijn, klik je op Next Step.

da restore step1

In stap 2 zijn de IP-adressen in de backup vervangen door het IP-adres uit de lijst. Klik nu op Next Step.

da restore step2

Selecteer alle backups die je wilt gaan herstellen uit de lijst en klik op Restore.

da restore step3

Je ziet nu de onderstaande melding.

da restore queued

Wanneer de restore klaar is, dan krijg je hier een melding van in DirectAdmin. 

da restore message

Restore eindigt met *WARNING*

da restore finished

Stap 8 – Geef de SSL certificaten opnieuw uit met Let’s Encrypt

Als je het bulknummer van ssl-certificering met de functie Let’s Encrypt in DirectAdmin wilt gebruiken, heb je de pre-release binaire bestanden van DirectAdmin nodig. Om het te gebruiken, pak je de pre-release Da binaries. en ga je in de evolution-skin naar:

Typ SSLin de zoekbalk en klik op SSL Management

of vervang de URL naar

http://directadmin.snel.com:2222/admin/ssl

da ssl

Filter nu de issuer, vul cpanelin Filter domains by issuer:. Selecteer vervolgens alle domeinen en klik op Make Request.

da ssl management

Conclusie

Gefeliciteerd, je hebt alle cPanel gebruikers gemigreerd naar DirectAdmin gebruikers. 

Bekende problemen: 

*DirectAdmin formaat voor MySQL gebruikernamen/databases 

WARNING! account_wordpress cannot be owned by account, renaming database user to accoun_wordpress
Trying to find files in public_html to rename account_wordpress to accoun_wordpress. A copy of the file will have '.cpanel_backup_copy_dbname.php' appended at the end.
/home/admin/all_backups/account/domains/snel.com/public_html/wp-config.php

*Gebruikerstoesteming problemen op herstelde accounts.

You can reset all secure_access_group permissions with:
echo "action=rewrite&value=secure_access_group" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Nadat de beveiligde toegangsgroep opnieuw is ingesteld, moet je de machtigingen wijzigen:

chown account_name:access /home/account_name
chmod 710 /home/account_name

*JetBackup formaat bevat geen cpmove-user map, we moeten dit handmatig converteren. (Het zou geconverteerde backup opslaan in /home/admin/converted_user_backup): 

jetbackup=yes /usr/local/directadmin/scripts/cpanel_to_da/cpanel_to_da.sh /home/admin/user_backups/cpmove-USERNAME.tar.gz /home/admin/converted_user_backup
chown -R admin. /home/admin/converted_user_backup

 

 

Was dit artikel nuttig?
Niet leuk 0
Weergaven: 809

Reader Interactions

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *