Hoe je LACP bonding interface kunt instellen op CentOS 6

Geschatte leestijd: 2 min

Introductie

Een bonding netwerk interface kan gebruikt worden voor redundantie of als er een hogere snelheid vereist is dan 1 interface kan bieden. Met behulp van dit stappenplan kun je een LACP (IEEE 802.3ad) bonding netwerkinterface instellen. Een vereiste is dat de switch waarmee jouw server verbonden is, dienovereenkomstig is ingesteld. Neem contact op met ons supportteam als je dit niet zeker weet.

Vereisten

  • De netwerkswitch die verbonden is met je server zou volledig ingesteld moeten zijn voor de procedure.
  • Je hebt SSH login gegevens nodig van een sudo of root user.
  • Twee actieve netwerk poorten.

Stap 1 – Log in met SSH

Log in als root. Lees dit artikel voor hulp als je niet zeker weet hoe je de verbinding tot stand moet brengen.

Stap 2 – Schakel NetworkManager uit

In een serveromgeving  geven we de voorkeur om NetworkManager uit te schakelen. Deze handleiding werkt niet als NetworkManager is ingeschakeld!

sudo service NetworkManager stop 
sudo chkconfig NetworkManager off

Als NetworkManager is uitgeschakeld kunnen we deze verwijderen.

sudo yum -y remove NetworkManager NetworkManager-libnm NetworkManager-team NetworkManager-tui NetworkManager-wifi

Step 3 – Laad de kernel module

De bonding module is standaard niet geladen in CentOS 6. We zullen deze handmatig moeten laden.

sudo modprobe bonding

Om te zorgen dat de bonding module wordt geladen zullen we een regel moeten toevoegen in de module configuratie van de server.

sudo su -c 'echo "bonding" >> /etc/modules'

Controleer of de bonding module geladen is.

sudo lsmod |grep bonding

De uitkomst zou gelijk moeten zijn aan dit voorbeeld:

bonding 133013 0

Stap 4 – Vind de actieve netwerk interface

clear && echo $(ip -o -4 route get 8.8.8.8 | sed -nr 's/.*dev ([^\ ]+).*/\1/p')

Stap 5 – Configureer de netwerk interface

In ons artikel maken we gebruik van eth0and eth1voor de netwerk interfaces. In jouw serveromgeving kan de netwerk interface namen verschillen. Je zult daarom de netwerk namen moeten gebruiken die je als uitkomst krijg van stap 4.

Wijzig het netwerkconfiguratiebestand van eth0.

sudo nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Vervang het configuratiebestand met de volgende regels:

DEVICE=eth0 
TYPE=Ethernet 
BOOTPROTO=none 
ONBOOT=yes 
NM_CONTROLLED=no 
IPV6INIT=no 
MASTER=bond0 
SLAVE=yes

Wijzig het netwerkconfiguratie bestand van eth1

sudo nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

Vervang het configuratie bestand met de volgende regels:

DEVICE=eth1
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
IPV6INIT=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes

Stap 6 – Creëer the bonding interface

Maak een nieuwe configuratiebestand aan voor de bonding.

sudo nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0

Stap 7 – Herstart de server

sudo reboot

Stap 8 – Controleer de bonding interface status

sudo cat /proc/net/bonding/bond0

De uitkomst zou vergelijkbaar moeten zijn zoals hieronder.

Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer2 (0)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
802.3ad info
LACP rate: fast
Min links: 0
Aggregator selection policy (ad_select): stable
Active Aggregator Info:
	Aggregator ID: 2
	Number of ports: 2
	Actor Key: 9
	Partner Key: 20004
	Partner Mac Address: cc:4e:24:a7:83:80
Slave Interface: eth0
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:25:90:57:23:57
Aggregator ID: 2
Slave queue ID: 0
Slave Interface: eth1
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:25:90:57:23:56
Aggregator ID: 2
Slave queue ID: 0

Conclusie

Gefeliciteerd, je hebt een LACP bonding netwerkinterface ingesteld volgens IEEE 802.3ad.

 

Was dit artikel nuttig?
Niet leuk 0
Weergaven: 41

Reader Interactions

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *