Installeer Let’s Encrypt met Apache op Windows Server 2019

Geschatte leestijd: 3 min

Introductie

In dit artikel leer je hoe je Let’s Encrypt client op Windows Server 2019 kunt configureren en hoe je een SSL certificaat kunt instellen op jouw Apache 2.4 webserver.

Vereisten

  • VPS of Dedicated Server met Windows Server 2019 installatie.
  • Je moet via Remote Desktop Protocol ingelogd zijn als administrator.
  • Apache 2.4 installatie in C:\Apache24
  • Een domeinnaam dat is toegewezen aan jouw VPS of Dedicated server. In deze tutorial gebruiken we s30426.hosted-by-snel.com. Vervang s30426.hosted-by-snel.com met jouw daadwerkelijke domeinnaam. 

Stap 1: Log in met RDP op Windows Server 2019

Maak verbinding met jouw server met de logingegevens die je kunt vinden in het klantenpaneel. 

Stap 2: Let’s Encrypt client downloaden

We gebruiken Win-acme om het SSL certificaat te verkrijgen. Bezoek de website van Win-acme om de laatste versie te downloaden. Pak de download zip uit op C:\win-acme

Stap 3: Win-acme Let’s Encrypt client runnen

Startwacs met administrator toestemming. Als Microsoft Defender SmartScreen is ingeschakeld wordt er toestemming gevraagd. 

win smartscreen

Klik op More info. Je ziet nu een nieuwe knop, klik opRun anyway.

run anyway

Win-acme opent nu:

win-acme

Stap 4: Maak een batch file aan

Maak de volgende bestandsnaam aan C:\win-acme\Scripts\RestartApache.bat.

net stop "Apache2.4" & sc start "Apache2.4"

Stap 5: Certificaat maken

Druk M in de commandoprompt en druk vervolgens enter.

win-acme m

Kies manual input in onze situatie 1. 

De manuele input kan een ander nummer zijn dan jouw setup

win-acme 1

Voer de domeinnaam in waar jij een certificaat wilt afgeven. In ons artikel is dat:
s30426.hosted-by-snel.com

s30426

Je wordt gevraagd om een naam op te geven. We laten dit leeg. Druk op enter om door te gaan.

friendlyname

Er wordt gevraagd hoe je wilt verifiëren dat jij de eigenaar van de domein bent. In ons geval wordt s30426.hosted-by-snel.com al toegewezen naar de server en is dit ook actief in Apache. In onze opstelling kiezen wij voor optie 1 [http-01] Serve verification files on (network) path .

verify domain

Aangezien we voor een netwerkpad hebben gekozen moeten we een pad selecteren, in ons geval is datC:\Apache24\htdocs.

network path

Je wordt gevraagd of je de standaard web.config wilt kopiëren voor validatie. Kies N

copywebconfig

Je wordt gevraagd om een sleute te kiezen. Kies optie 2 RSA key als privesleutel. 

privatekeyrsa

Omdat we het SSL-certificaat willen gebruiken op de Apache webserver, kies je voor optie 2 PEM encoded files (Apache, nginx, etc.) druk vervolgens op enter. Nadat de PEM is geselecteerd wordt er gevraagd waar je de bestanden wilt bewaren. In ons geval is dat C:\Apache24\conf.

We willen het niet op een andere manier bewaren, kies daarom optie 3 No (additional) store steps en druk enter.

nostore

Kies voor optie 3 om een extra stap over te slaan Start external script or program. Je wordt gevraagd welke script pad je wilt draaien na de verlenging C:\win-acme\Scripts\RestartApache.bat

restartbat

Voeg het volgende toe {StoreType} {StorePath} {RenewalId}. Je wordt gevraagd waar je de e-mailnotificatie wilt ontvangen, geef het gewesnte e-mailadres op. 

default

Je wordt gevraagd of je de standaardapplicatie wilt openen, kies N en accepteer de voorwaarden met Y.

agreeterms

Voer de taak uit onder een specifieke gebruiker, aangezien deze een gebruiker met beheerdersrechten vereist.

permissionadmin

Stap 6: Schakel SSL in 

Als de SSL al is ingeschakeld voor jouw Apache webserver dan kun je verdergaan naar stap 7. Open  het httpd configurtatiebestadn C:/Apache24/conf/httpd.conf.  Breng wijziginge in het httpd.conf bestand door dit teken te verwijderen #:

Loadmodule ssl_module modules/mod_ssl.so
Include conf/extra/httpd-default.conf
Include conf/extra/httpd-ssl.conf

Voer een Apache-configuratiebestandcontrole uit. Start de opdrachtprompt met beheerdersrechten. Voer het volgende commando uit:

cd C:\Apache24\bin 
httpd.exe -t

De output geeft een Syntax OK als het configuratiebestand geen fouten bevat. 

Stap 7: Configureer SSL voor het nieuwe certificaat

Open het httpd-ssl configuratiebestand dat je hier vindt C:/Apache24/conf/extra/httpd-ssl.conf.

Wijzig SSLCertificateFile

SSLCertificateFile "${SRVROOT}/conf/server.crt"

met

SSLCertificateFile "${SRVROOT}/conf/s30426.hosted-by-snel.com-chain.pem"

Wijzig SSLCertificateKeyFile :

SSLCertificateKeyFile "${SRVROOT}/conf/server.key"

met

SSLCertificateKeyFile "${SRVROOT}/conf/s30426.hosted-by-snel.com-key.pem"

Wijzig SSLCipherSuite:

SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!MD5:!RC4:!3DES
SSLProxyCipherSuite HIGH:MEDIUM:!MD5:!RC4:!3DES

met

SSLCipherSuite ECDH+AESGCM256:ECDH+CHACHA20:DH+AESGCM256:ECDH+AES256:DH+AES256:!aNULL:!MD5:!DSS
SSLProxyCipherSuite ECDH+AESGCM256:ECDH+CHACHA20:DH+AESGCM256:ECDH+AES256:DH+AES256:!aNULL:!MD5:!DSS

Wijzig SSL protocol

SSLProtocol all -SSLv3
SSLProxyProtocol all -SSLv3

met

SSLProtocol all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
SSLProxyProtocol all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1

Wijzig VirtualHost

#   General setup for the virtual host
DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs"
ServerName www.example.com:443
ServerAdmin [email protected]
ErrorLog "${SRVROOT}/logs/error.log"
TransferLog "${SRVROOT}/logs/access.log"

met

#   General setup for the virtual host
DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs"
ServerName s30426.hosted-by-snel.com:443
ServerAdmin <[email protected]>
ErrorLog "${SRVROOT}/logs/error.log"
TransferLog "${SRVROOT}/logs/access.log"

Sla de wijzigingen op. Controleer de Apache-configuratie opnieuw op de opdrachtprompt. Start de opdrachtprompt met beheerdersrechten. Voer het volgende commando uit:

cd C:/Apache24/bin
httpd.exe -t

Als alles OK is, kun je de Apache webserver herstartend via de opdrachtprompt. Start de opdrachtprompt met beheerdersrechten. Voer het volgende commando uit:

cd C:/Apache24/bin
httpd -k restart

Stap 8: Controleer of de SSL werkt

Bezoek de website via jouw browser: https://s30426.hosted-by-snel.com

Conclusie

In dit artikel heb je geleerd hoe je een Let’s Encrypt client op Windows Server 2019 kunt configureren en hoe je een SSL certificaat kunt instellen op jouw Apache webserver.

Was dit artikel nuttig?
Niet leuk 0
Weergaven: 460

Reader Interactions

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *