Initiële serverconfiguratie met Ubuntu 16.04

Geschatte leestijd: 3 min

Introductie

Onze servers hebben een standaard template waarmee je je kunt aanmelden en de configuratie kunt afronden. Hoewel je met de standaard template wel op afstand kunt inloggen als beheerder, raden we je toch aan om de instructies van dit artikel te volgen zodat de veiligheid en bruikbaarheid van jouw server wordt verbeterd. 

Vereisten

Aangezien we een kale server hebben, zijn er geen vereisten voor deze installatie. Je hoeft alleen het IP-adres and rootgegevens van jouw server te weten.

Stap 1: Log in als root

Jouw server is ingesteld zonder een grafische omgeving. Je moet inloggen met SSH om opdrachten op de server uit te voeren. Als je niet weet hoe je verbinding moet maken met je server dan kun je het artikel Leer hoe je via SSH verbinding kunt maken met je server volgen.

Stap 2: Maak een nieuwe gebruiker aan

We gaan een nieuwe gebruiker aanmaken, we gebruiken gebruikersnaam johnny. Mocht je een andere gebruiksnaam willen gebruiken dan kun je die van ons vervangen. 

adduser johnny

Je krijgt een aantal vragen die je moet beantwoorden. Zo wordt je bijvoorbeeld gevraagd het wachtwoord (tweemaal) voor de nieuwe gebruiker op te geven. Beantwoord alle vragen en druk op “Enter” nadat je elke vraag hebt beantwoord. 

Adding user `johnny' ...
Adding new group `johnny' (1000) ...
Adding new user `johnny' (1000) with group `johnny' ...
Creating home directory `/home/johnny' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for johnny
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n]

Stap 3: Voeg de gebruiker toe aan de sudo groep

usermod -aG sudo johnny

Stap 4: Test logging in with the new user and become root

Je moet inloggen met de nieuwe aangemaakte gebruiker en eerst een root worden voordat je verder kan gaan met de volgende stappen. Vervang “johnny” door jouw nieuwe gebruikersnaam en x.x.x.x door het IP-adres van jouw server.

ssh [email protected]

De server vraagt nu om een wachtwoord, nadat je dit correct hebt ingevoerd zul je een opdrachtprompt zien. 

[email protected]'s password:
...
...
...
johnny@hostname:~$

Je kunt nu root worden.

sudo -i

Het antwoord van de server moet er ongeveer zo uitzien:

[sudo] password for johnny:
root@hostname:~#

Ga nu terug naar je account:

exit

Het antwoord van de server moet er ongeveer zo uitzien:

logout
johnny@hostname:~$

Je kunt nu verder gaan met de volgende stappen!

Stap 5: Interactive root login uitschakelen met SSH

We raden aan om root met een wachtwoord uit te schakelen. De volgende configuratiewijzigingen moeten worden doorgevoerd:
Open eerst de SSH-serverconfiguratie met jouw favoriete teksteditor. Wij gebruiken nano:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Vul je wachtwoord in als erom wordt gevraagd. Zoek (CTRL + W om het zoekvenster in nano te openen) voer het volgende commando uit:

PermitRootLogin yes

Verander de regel naar:

PermitRootLogin without-password

Sla het bestand op en sluit af met CTRL + X. Start daarna de SSH-daemon opnieuw op met:

sudo service ssh restart

Stap 6: Server updaten

Je gaat nu jouw server updaten. Update eerst catalogs:

sudo apt-get update && sudo apt-get -y dist-upgrade

Je moet af en toe wat vragen beantwoorden. Het is veilig om standaardantwoorden te geven  door te drukken op “Enter”.

Stap 7: Tijdzone instellen

Wij gebruiken tijdzonde “Europe/Amsterdam” je kunt dit aanpassen. Bekijk hier de lijst met tijdzondes.

sudo rm -f /etc/localtime ; sudo ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime

Stap 8: Configurer een firewall

It’s advised to use a firewall to further secure your server. While an extensive firewall configuration is out of the scope of this document we advise at least the following steps: Allow SSH access:

We raden je aan om een firewall te gebruiken voor de beveiliging van jouw server. Hoewel een uitgebreide firewallconfiguratie niet echt wordt behandeld in deze tutorial, adviseren wij je om de volgende stappen uit te voeren: SSH-toegang toestaan:

sudo ufw allow OpenSSH

Output:

Rules updated
Rules updated (v6)

Firewall inschakelen:

sudo ufw enable

Je wordt gevraagd of je verder wilt gaan. Antwoord y en druk “Enter”:

Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y

Output:

Firewall is active and enabled on system startup

Je kunt de status van de firewall als volgt weergeven:

sudo ufw status

Output:

Status: active 
To                         Action      From
--                         ------      ----
OpenSSH                    ALLOW       Anywhere
OpenSSH (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)

Wanneer je extra diensten installeert, is het belangrijk dat je niet vergeet om toegang toe te staan. Dit kun je doen door de firewall-instellingen aan te passen. Je kunt een lijst met beschikbare applicaties weergeven door het onderstaande commando uit te voeren:

sudo ufw app list

Output:

Available applications:
OpenSSH

Stap 9: Reboot

Tijdens de updates wordt er vaak een kernelupdate geïnstalleerd die opnieuw opstarten vereist. Start de server opnieuw op met het volgende commando:

sudo reboot

Conclusie

Jouw server is nu beschermt tegen basis-inbraken. Gebruikers moeten een SSH-sleutel (geen wachtwoord) gebruiken om in te loggen. We hebben een aantal basisinstellingen uitgevoerd om te controleren of alles goed is geïnstalleerd. Veel plezier met jouw nieuwe serverinstallatie!

Was dit artikel nuttig?
Niet leuk 0
Weergaven: 228

Reader Interactions

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *