Creëer je eigen Linux OS template

Geschatte leestijd: 1 min

Leer hoe je jouw eigen Linux OS template kunt creëren

In dit artikel beschrijven we hoe je een snapshot kunt converteren naar een template waarmee je nieuwe servers kunt installeren

Vereisten

Stap 1: Log in met SSH

Je moet ingelogd zijn via SSH als sudo of root gebruiker. Lees dit artikel voor instructies als je niet zeker weet hoe je verbinding moet maken.

Stap 2: Zoek de actieve netwerkinterface

clear && echo $(ip -o -4 route get 8.8.8.8 | sed -nr 's/.*dev ([^\ ]+).*/\1/p')

Stap 3: Wijzig statisch IP-adres in DHCP

Wijzig het statische IP-adres in DHCP om netwerkproblemen te voorkomen.

Debian:

Maak een kopie van het interface configuratiebestand

cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak

Vervang het configuratiebestand

cat <<'EOF'>> /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens18
iface ens18 inet dhcp
EOF

Stap 4: Zet de server uit

Schakel de server uit via het besturingssysteem of schakel de server uit via het clientgedeelte door te klikken op Power OFF.

poweroff

Stap 5: Template aanmaken

Klik op More... om het dropdown menu te zien. Klik vervolgens op OS Templates .

os templates

Klik nu op Create template

create template

Geef zowel een naam als beschrijving op, klik vervolgens op Create template

name description

Stap 6: Controleer de template

Zodra de template is aangemaakt zie de status “Ready” nadat de pagina opnieuw is geladen.

templateready

Stap 7: Zet de server aan

Klik op Startup om de server te starten.

Stap 8: Configuratiebestand terugzetten

Zet het netwerkconfiguratiebestand terug.

cp /etc/network/interfaces.bak /etc/network/interfaces

Conclusie

In dit artikel hebben we een OS template aangemaakt die je kunt gebruiken om een nieuwe server te implementeren.

Was dit artikel nuttig?
Niet leuk 0
Weergaven: 57

Reader Interactions

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *