ClamAV voor Postfix op Plesk Obsidian op CentOS 8 inschakelen

Geschatte leestijd: 2 min

Introductie

In dit artikel zullen we beschrijven hoe je ClamAV kunt configureren om inkomende en uitgaande mail te scannen op virussen in Plesk op CentOS 8. ClamAV is een open-source antivirus die word gebruikt in situaties zoals e-mailscannen, webscannen en eindpuntbeveiliging. Dit artikel zal je helpen bij het installeren en configureren van jouw server met ClamAV.

Vereisten

Stap 1: Log in via SSH

Je moet via SSH ingelogd zijn als sudo of rootgebruiker. Lees dit artikel als je niet zeker weet hoe je verbinding moet maken. 

Stap 2: Installeer EPEL repo

ClamAV is geïnstalleerd vanuit EPEL repo.

yum -y install epel-release

Stap 3: Installeer ClamAV en utilities

yum -y install clamav clamd clamav-milter

Stap 4: Pas SELinux aan

setsebool -P antivirus_can_scan_system 1

Stap 5: Verkrijg de antivirushandtekeningen

freshclam

Stap 6: Schakel freshclam in om virusdefinities automatisch te updaten

systemctl enable clamav-freshclam
systemctl start clamav-freshclam

Stap 7: Configureer clamd

Clamd wordt gebruikt om daadwerkelijk op virussen te scannen. In onze voorbeeld wordt clamd genoemd door clamav-milter.

sed -i "s|^#LogFacility LOG_MAIL|LogFacility LOG_MAIL|g" /etc/clamd.d/scan.conf
sed -i "s|^#LocalSocket\s.*|LocalSocket /run/clamd.scan/clamd.sock |g" /etc/clamd.d/scan.conf
sed -i "s|^#ScanArchive yes|ScanArchive yes|g" /etc/clamd.d/scan.conf
sed -i "s|^#AlertEncrypted yes|AlertEncrypted yes|g" /etc/clamd.d/scan.conf
sed -i "s|^#AlertEncryptedArchive yes|AlertEncryptedArchive yes|g" /etc/clamd.d/scan.conf
sed -i "s|^#AlertEncryptedDoc yes|AlertEncryptedDoc yes|g" /etc/clamd.d/scan.conf
sed -i "s|^#AlertBrokenExecutables yes|AlertBrokenExecutables yes|g" /etc/clamd.d/scan.conf

Stap 8: Schakel clamd in

systemctl enable [email protected]
systemctl start [email protected]

Stap 9: Configureer ClamAV-milter

We brengen wijzigingen aan in ClamAV-milter en instrueren ClamAV-milter hoe het verbinding kunt maken met clamd. We configureren ook dat virussen geweigerd moeten worden.

sed -i "s|^Example|#Example|g" /etc/mail/clamav-milter.conf
sed -i "s|^#ClamdSocket tcp:scanner.mydomain:7357|ClamdSocket unix:/run/clamd.scan/clamd.sock|g" /etc/mail/clamav-milter.conf
sed -i "s|^#AddHeader Replace|AddHeader Replace|g" /etc/mail/clamav-milter.conf
sed -i "s|^#LogFacility LOG_MAIL|LogFacility LOG_MAIL|g" /etc/mail/clamav-milter.conf
sed -i "s|^#MilterSocket inet:7357|MilterSocket inet:3381@localhost|g" /etc/mail/clamav-milter.conf
sed -i "s|^#OnInfected Quarantine|OnInfected Reject|g" /etc/mail/clamav-milter.conf

Stap 10: Schakel ClamAV-milter in

systemctl enable clamav-milter 
systemctl start clamav-milter

Stap 11: Controleer of ClamAV-milter actief is.

grep clamav-milter /var/log/maillog
De uitvoer moet er ongeveer zo uitzien:
Aug 28 14:41:41 s1.localhost clamav-milter[124614]: +++ Started at Fri Jun 19 16:43:51 2020

Stap 13: Herlaad postfix

postfix reload

Stap 14: Test ClamAV (lokaal)

Bij deze stap zullen we testen of de levering van virussen wordt afgewezen.

We beginnen met het downloaden van het eicar-testbestand. Dit is een onschadelijk bestand (geen echte virus) dat door een antivirus als virus gedetecteerd moet worden.

cd /tmp
wget https://secure.eicar.org/eicar.com.txt

Vervolgens installeren we mutt voor het verzenden van een testmail met bijlage.

yum -y install mutt

Vervolgens moeten we mutt configureren om een juist van-adres te verzenden dat ook de bounce zal ontvangen. Vergeet niet het afzenderadres te wijzigen!

echo -e 'set from="[email protected]"' > /root/.muttrc
echo -e 'set use_from=yes' >> /root/.muttrc
echo -e 'set use_envelope_from=yes' >> /root/.muttrc

Daarna versturen we een e-mail, zorg ervoor dat je het adres van de ontvanger vervangt.

echo "This message contains a virus" | mutt -a eicar.com.txt -s "This is a virus" -- [email protected]

Je zou de bounce email in het e-maillogboek moeten kunnen zien. (vervang het afzenderadres)

grep "[email protected]" /var/log/maillog

De uitvoer moet er ongeveer zo uitzien:

Aug 28 14:55:41 s1 postfix/cleanup[27493]: 2305E300A6E: milter-reject: END-OF-MESSAGE from localhost[127.0.0.1]: 5.7.1 Command rejected; from=<[email protected]> to=<[email protected]>
Aug 28 14:55:41 s1 postfix/cleanup[27493]: 2305E300A6E: to=<[email protected]>, relay=none, delay=0.19, delays=0.19/0/0/0, dsn=5.7.1, status=bounced (Command rejected)

Als je de hele transactiegreep op de ID wilt zien (vervang ID):

grep 2305E300A6E /var/log/maillog

De uitvoer moet er ongeveer zo uitzien:

Aug 28 14:55:41 s1.localhost postfix/pickup[22190]: 2305E300A6E: uid=0 from=<root>
Aug 28 14:55:41 s1.localhost postfix/cleanup[27493]: 2305E300A6E: message-id=<[email protected]>
Aug 28 14:55:41 s1.localhost postfix/cleanup[27493]: 2305E300A6E: milter-reject: END-OF-MESSAGE from localhost[127.0.0.1]: 5.7.1 Command rejected; from=<[email protected]> to=<[email protected]>
Aug 28 14:55:41 s1.localhost postfix/cleanup[27493]: 2305E300A6E: to=<[email protected]>, relay=none, delay=0.17, delays=0.17/0/0/0, dsn=5.7.1, status=bounced (Command rejected)
Aug 28 14:55:41 s1.localhost postfix/cleanup[27493]: 2305E300A6E: to=<[email protected]>, relay=none, delay=0.19, delays=0.19/0/0/0, dsn=5.7.1, status=bounced (Command rejected)
Aug 28 14:55:41 s1.localhost postfix/bounce[27499]: 2305E300A6E: sender non-delivery notification: 4D46F300A91

Schoonmaak:

rm -f /tmp/eicar.com.txt /root/.muttrc
yum remove mutt

Conclusie

Gefeliciteerd, je hebt ClamAV geconfigureerd om inkomende en uitgaande mail te scannen op virussen.

 

Was dit artikel nuttig?
Niet leuk 0
Weergaven: 44

Reader Interactions

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *