Ubuntu VM aanmaken in proxmox en netwerk instellen

Geschatte leestijd: 4 min

Introductie

In deze tutorial leer je hoe je een VPS kunt aanmaken op een nieuw geïnstalleerde Proxmox VE-server. Je leert hoe je een Ubuntu ISO kunt uploaden. Ten slotte leer je ook hoe je een basisnetwerk kunt configureren zodat jouw VM verbinding kan maken met het internet.

Vereisten

 • Een Dedicated Server van Snel.com met Proxmox VE installatie.
 • ISO image van de Ubuntu versie die je wilt installeren. Download deze op de website van Ubuntu of

Stap 1: Log in op jouw Proxmox web GUI

Zoek via de service details pagina op jouw My.snel.com client area naar het hoofd IP-adres.

Snel Server Details

Navigeer met je browser naar https://your-ip-address:8006. Je kunt in plaats van het IP-adres ook een automatisch gegenereerde serverdomein gebruiken die je op dezelfde pagina vindt https://sxxxx.hosted-by-snel.com:8006.

Typ https. Onthoud dat Proxmox GUI alleen beschikbaar is via een beveiligde verbinding. Jekunt daarom eenwaarschuwing van de browser zien dat het certificaat niet betrouwbaar is. Klik op advanced, en ga verder naar de Proxmox webinterface.

Voer op de Proxmox GUI loginpagina  root in als gebruikersnaam en het wachtwoord dat je vindt in de service details pagina in het My.snel.com klantenpaneel. Verlaat de Linux PAM standard authentication en klik op het Login knopje om in te loggen.

Proxmox login

Stap 2: Upload ISO naar Proxmox VE

Na het inloggen zie je in het linkerpaneel het door Proxmox beheerde knooppunt. Vouw het knooppunt uit om de lijst met bijgevoegde lokale schijven te zien.

Proxmox disks

 

Klik nu op de lokale schijf in het linkerdeelvenster en klik vervolgens op het tabblad Content om de lijst met ISO en containerafbeeldingen te zien. Bij een nieuwe installatie zie je geen ISO-images.

Klik nu op het knopje Upload.

upload iso

De pop-up upload wordt geopend. Selecteer ISO image van de dropdown en selecteer het ISO-bestand dat je wilt uploaden. Klik op het Upload knopje en upload het ISO-bestand.

Upload Ubuntu ISO

Zodra de upload is voltooid, zie je het ISO-bestand in de GUI.

Ubuntu ISO Uploaded

Stap 3: Virtual Machine aanmaken

Nu je het ISO-bestand hebben geüpload, klik je op Create VM om de VM aan te maken.

Click Create VM

Er wordt een pop-up geopend om een virtuele machine te maken.

Create VM: General

Geef op het tabblad General een Naam op voor jouw virtual machine. Je kunt de standaardwaarden gebruiken voor andere velden. Klik op Next om te gaan naar de OS tab. Selecteer local storage en kies het ISO-bestand die je hebt geüpload. Selecteer bij Guest OS type Linux en5.x-2.6 Kernel in de versie dropdown.

Create VM: OS

Laat onder het System tabblad, de standaardinstellingen staan en klik op Next.

Create VM: System Tab

Selecteer op het tabblad Hard Disk een storage disk en geef de gast VM-schijfgrootte op in GB. Zorg ervoor dat je de Discard optie inschakelt, dit zorgt ervoor dat een TRIM-actie in het gast-besturingssysteem, de opslagruimte verwijdert die wordt gebruikt door verwijderde bestanden.

Je hebt ook de optie om Raw disk image (raw) of QEMU image format (qcow2) te kiezen. raw is iets sneller dan qcow2 omdat het weinig overhead heeft en geen bijbehorende metadata. qcow2 biedt extra functies zoals compressie, AES-codering en incrementele back-ups. Kies volgens jouw use-case.

Create VM: HDD

Klik op Next om naar het CPU tabblad te gaan.

Selecteer onder de CPU tab, het aantal CPU cores dat je wilt toekennen aan de VM.

Create VM: CPU

Geef op het tabblad Memory de hoeveelheid RAM op die je wilt toekennen aan de gast-VM.

Create VM: RAM

Laat bij Network instellingen de standaard instellingen staan en klik op Next om naar de Confirm tab te gaan.

Create VM: Network

Bekijk de VM configuratie opnieuw en klik op het knopje Finish. Je ziet dan dat de vm is aangemaakt en beschikbaar is in het linkervensterdeel.

VM Created

Stap 4: Installeer het besturingssysteem in de VM

Klik op het Start knopje om de virtuele machine te starten.

Start VM

Zodra de VM actief is, klik je op Console in de dropdown en selecteer je noVNC.

Open noVNC

Je ziet nu dat er een virtuele console wordt geopend waarmee je het besturingssysteem dat je wilt kunt installeren. Volg de instructies van het OS installatieprogramma.

Ubuntu Install Screen

Het installatieprogramma van jouw besturingssysteem kan een waarschuwing geven over een mislukte automatische netwerkconfiguratie. Je kunt dan doorgaan met de installatie zonder een werkende netwerkinterface. We gaan het netwerk configureren zodra het besturingssysteem is geïnstalleerd

Start jouw systeem opnieuw op zodra het besturingssysteem is geïnstalleerd.

Zodra de server opnieuw is opgestart, log je opnieuw in op jouw VM met behulp van de noVNC-console. Klik op Console, je kunt dit vinden boven de overzichtsinterface van jouw virtuele machine. Selecteer noVNC. Je ziet nu het inlogscherm van jouw VM.

Ubuntu Login Screen

Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord die je hebt gekozen tijdens het installeren van je besturingssysteem.

Stap 5: Netwerk instellen

Zoek het IP-adres dat is gekoppeld aan de server via de IP management pagina van jouw My.snel.com klantenpaneel.
Maak notities van alle IP-adressen die anders zijn dan het hoofd-ip-adres van de host.

In de volgende stappen hebben we het IP-adresGatewayNetwork Mask, en Nameservers.

IP Management

Configureer netwerk in Ubuntu 16.04

Controleer de naam van het ethernet apparaat op de noVNC terminal door dit commando uit te voeren ip add. Je zult nu twee interfaces waaronder lo dit is de loopback interface. Negeer dit en noteer de naam van de andere interface in formaat ensXX.

Check Network Interfaces

Bewerk het netwerkconfiguratiebestand.

vi /etc/network/interfaces

Voeg de volgende regel toe aan het eind:

auto ens18
iface ens18 inet static
address 128.204.192.xxx
netmask 255.255.255.0
gateway 128.204.192.1
dns-nameservers 89.207.128.252 89.207.130.252

Sla het bestand op en verlaat de editor.

Voer het volgende commando uit om het apparaat te zien:

ip link set ens18 up

Herstart het netwerk met het onderstaande commando:

systemctl restart networking

Je kunt nu verdergaan met Stap 6 om de netwerkconnectiviteit te testen.

Configureer netwerk in Ubuntu 18.04/20.04

Controleer de naam van het ethernet apparaat op de noVNC terminal door dit commando uit te voeren ip add. Je zult nu twee interfaces waaronder lo dit is de loopback interface. Negeer dit en noteer de naam van de andere interface in formaat ensXX.

Check Network Interfaces

Bewerk het netwerkconfiguratiebestand. Als het bestand niet bestaat, dan wordt dit aangemaakt.

vi /etc/netplan/01-netcfg.yaml

Voeg de volgende regels toe aan het bestand:

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  ens18:
   dhcp4: no
   addresses: [128.204.192.xxx/24]
   gateway4: 128.204.192.1
   nameservers:
    addresses: [89.207.128.252,89.207.130.252]
   dhcp6: no```

Vervang ens18 door de naam van het ethernet apparaat. Vervang ook de juiste waarden die je van de IP management pagina van jouw My.snel.com klantenpaneel hebt gekregen. Het subnetmasker /24 moet gelijk zijn aan 255.255.255.0. Sla het bestand op en verlaat de editor.

Apply the new networking config:

netplan apply

Stap 6: Test de Netwerkconnectiviteit

Als je jouw netwerk succesvol hebt geconfigureerd, dan kun je google.com pingen om te controleren of je bent verbonden met het internet.

ping google.com

Je zou de volgende response moeten zien:

Ping Successful

Conclusie

In deze tutorial heb je geleerd hoe je een virtuele machine kunt maken op een nieuw geïnstalleerde Proxmox VE-server. Je hebt ook geleerd hoe je een Ubuntu ISO naar eigen voorkeur kunt uploaden. Ten slotte heb je een basisnetwerk geconfigureerd en verbinding gemaakt met het internet.

Was dit artikel nuttig?
Niet leuk 0
Weergaven: 2361

Reader Interactions

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *