Statische IPv4 configuratie op CentOS 7

Geschatte leestijd: 1 min

Introductie

Er zijn verschillende manieren om een netwerkinterface te configureren. In dit artikel leer je hoe je een netwerkconfiguratie kunt wijzigen van een DHCP (dynamisch) IP-adres naar een statisch IP-adres. In deze tutorial behandelen we de statische IPv4 configuratie op CentOS 7.

Vereisten

  • Een VPS of Server met CentOS 7 installatie.

Stap 1: Bestand aanmaken

Maak als eerst dit bestand aan /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.
Dit kun je doen door het onderstaande commando uit te voeren:

1)DEVICE=eth0
2)BOOTPROTO=none
3)ONBOOT=yes
4)PREFIX=24
5)IPADDR=192.168.2.203
6)Restart network service: systemctl restart network

Voer het onderstaande commando uit om de lijst met netwerkinterfaces weer te geven:

# ip a

of

# nmcli -p dev

Je kunt hieronder de DHCP configuratie zien voor eth0 die is opgeslagen in dit bestand /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.

DEVICE="eth0"
ONBOOT=yes
NETBOOT=yes
UUID="41171a6f-bce1-44de-8a6e-cf5e782f8bd6"
IPV6INIT=yes
BOOTPROTO=dhcp
HWADDR="00:08:a2:0a:ba:b8"
TYPE=Ethernet
NAME="eth0"

Stap 2: Configureer een eth0 interface

Je kunt deze configuratie op twee manieren uitvoeren. In de eerste methode moet je een nieuw bestand bewerken of aanmaken met de naam ifcfg-eth0 in /etc/sysconfig/network-scripts/ directory.

Je kunt dit op de volgende manier doen:

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Voor een statische IP configuratie kun je het volgende bewerken of updaten:

HWADDR=00:08:A2:0A:BA:B8
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
# Server IP #
IPADDR=192.168.2.203
# Subnet #
PREFIX=24
# Set default gateway IP #
GATEWAY=192.168.2.254
# Set dns servers #
DNS1=192.168.2.254
DNS2=8.8.8.8
DNS3=8.8.4.4
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
# Disable ipv6 #
IPV6INIT=no
NAME=eth0
# This is system specific and can be created using 'uuidgen eth0' command #
UUID=41171a6f-bce1-44de-8a6e-cf5e782f8bd6
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes

Sla het bestand op en sluit het. Het systeem berekent automatisch het netwerk en het uitzendadres. Start de netwerkservice opnieuw met dit commando:

# systemctl restart network

Controleer de instellingen

Nieuw IP

# ip a s eth0

Nieuwe routing

# ip r

DNS servers

# cat /etc/resolv.conf

Internet connectiviteit

# ping -c 3 cyberciti.biz
# ping -c 4 google.com

Je kunt de eth0 interface ook configureren via Network Manager nmtui commando. Deze tweede methode voer je als volgt uit:

# nmtui edit eth0

Conclusie

Gefeliciteerd, je hebt met succes een statische IP-adres geconfigureerd op CentOS 7.

Was dit artikel nuttig?
Niet leuk 0
Weergaven: 349

Reader Interactions

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *