Statische IP Configuratie op CentOS 6

Geschatte leestijd: 2 min

Introductie

Er zijn verschillende manieren om een netwerkinterface te configureren. In dit artikel leer je hoe je een netwerkconfiguratie kunt wijzigen van een DHCP (dynamisch) IP-adres naar een statisch IP-adres. In deze tutorial behandelen we de statische IPv4 configuratie op CentOS 6. 

Vereisten

  • Een Cloud VPS of Dedicated Server met CentOS 6 installatie. 
  • Shell-editors zoals vi, nano of joe gebruiken. Wij geven de voorkeur aan vi. 

Stap 1: Backup maken en wijzigingen toepassen

De eerste stap is om een backup te maken van het orginele bestand en vervolgens onderstaande wijzigingen toe te passen. 

< id="docs-internal-guid-deea88ad-b7b1-f166-60cf-0e3775e92120">mv  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.bak
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Pas de wijzigingen toe zoals het voorbeeld hieronder.

#My IP description
# IPv-4 DEVICE="eth0"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT=yes
HWADDR=20:89:84:c8:12:8a
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
NAME="System eth0"
UUID=5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03
IPADDR= 2001:db8::c0ca:1eaf
NETMASK=255.255.255.0

Let op: Je hoeft slechts twee regels te wijzigen, IPADDR en NETMASK. Voor IPv6 moet je de volgende regels toevoegen:

vi /etc/sysconfig/network
[...]
NETWORKING_IPV6=yes vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
[...]
#IPv-6
IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=2001:db8::c0ca:1eaf
IPV6_DEFAULTGW=2001:db8::1ead:ed:beef

Stap 2: Configureer DNS

We gaan het volegnde bestand gebruiken om de DNS /etc/resolv.conf toe te voegen.

vi /etc/resolv.conf
[...]
PrefferredDNS 89.207.128.252
AlternateDNS 89.207.130.252

Je kunt extra nameserverregels toevoegen als de eerste optie niet bereikbaar is. 

Stap 3: Wijzig jouw hostnaam

Onze hostnaam is myserver.sample.com. Pas dit bestand aan /etc/hosts file:

vi /etc/hosts
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
192.168.0.100 myserver.sample.com myserver ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

wijzig ook het bestand resolv.conf:

vi /etc/resolv.conf
NETWORKING=yes
HOSTNAME= myserver.sample.com GATEWAY=192.168.0.1
[...]

Stap 4: Herstart de server

Voer het onderstaande commando uit om de server te herstarten:

reboot

Stap 5: Controleer de hostnaam

Als je de hostnaam wilt controleren na de reboo, dan kun je dit commando uitvoeren:

hostname

Indien je meerdere IP-adressen wilt hebben dan kan dat door een alias voor eth0: 0 te maken via dit bestand:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0
#IP Aliasing DEVICE="eth0:0"
BOOTPROTO="static"
HWADDR=20:89:84:c8:12:8a
NM_CONTROLLED="no"
ONBOOT="yes"
TYPE="Ethernet"
IPADDR=192.168.0.109 NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.0.1
DNS1=8.8.8.8
DNS1=8.8.4.4

Gebruik jouw eigen IP-adres. Wij hebben IP-adres 192.168.0.109 gebruikt voor IP-aliasing. Herstart jouw netwerkdienst met dit commando:

/etc/init.d/network restart

Controleer alle wijzigingen:

ifconfig

Je zou een soortgelijke output moeten zien:

root@myserver:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 20:89:84:c8:12:8a
inet addr:192.168.0.100 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: 2001:db8::c0ca:1eaf/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:200197 errors:0 dropped:67 overruns:0 frame:0
TX packets:69689 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:64103748 (64.1 MB) TX bytes:14106191 (14.1 MB) eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 20:89:84:c8:12:8a
inet addr:192.168.0.109 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:10365 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10365 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:875114 (875.1 KB) TX bytes:875114 (875.1 KB)

Conclusie

Gefeliciteerd, je hebt met succes een statische IP-adres geconfigureerd op CentOS 6. 

Was dit artikel nuttig?
Niet leuk 0
Weergaven: 76

Reader Interactions

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *