LACP Bonding op Debian versies

Estimated reading time: 2 min

Introductie

In dit artikel, zullen we kijken naar het instellen van LACP bonding op een Debian Server. LACP bonding, maakt gebruik van het Link Aggregation Control Protocol om twee netwerkinterfaces te combineren tot één logische interface. Vandaag gebruiken we het om twee netwerkinterfaces te combineren. Dit is handig om de doorvoer van elk ethernet-apparaat te vergroten, en om een manier te voorzien van failover als er een fout optreedt met een van de apparaten.

Behoeften

We stellen LACP in op een server met Debian 8. De instructies zijn geldig voor Debian 7, 8 or 9 aangezien de afhankelijkheden niet zijn veranderd voor deze versies. Wij gaan er van uit dat je toegang hebt tot SSH en root, aangezien alle volgende commando's toegang nodig hebben tot root. Wij stellen voor dat je begint met "sudo su" uit te voeren.
Ten slotte zullen we de netwerk instellingen veranderen op een server die we op afstand besturen. Hierbij komt altijd het risico om per ongeluk de toegang uit te schakelen tot deze dienst. Zorg ervoor dat je de commando's zorgvuldig volgt en dat je nadenkt over de consequenties van commando's.

Stap 1: installeer de ifenslave afhankelijkheid

We moeten een paar netwerk afhankelijkheden installeren om LACP gebruiksklaar te maken. Voer het volgende commando in om ifenslave te installeren:

apt-get install ifenslave

Stap 2: Schakel de bijbehorende Ethernet-apparaten uit

We zullen eth1 & eth2 behandelen als de apparaten die we willen bonden. Je zult zo nodig de namen moeten aanpassen. Om te beginnen moeten we deze apparaten uitschakelen. Voor elke interface voer je de volgende commando uit:

ifdown eth1

Step 3: Networking Config bewerken

We moeten het networking config bewerken om een nieuw apparaat te creëren. Bewerk de /etc/network/interfaces file en voer de volgende beschrijving aan het einde in:
auto bond0
iface bond0 inet static
address 10.29.1.11
netmask 255.255.255.0
network 10.29.1.0
gateway 10.29.1.254
slaves eth1 eth2
bond-mode active-backup
bond-miimon 100
bond-downdelay 200
bond-updelay 200

In deze configuratie, maken we een automatische nieuwe interface aan met de apparaat naam bond0. We leveren de twee apparaten hierboven vermeld, eth1 en eth2, als de slaven. Voor de bond-modes, hebben we een actieve back-up gekozen, wat betekend dat de LACP zou moeten veranderen van het actieve apparaat naar de backup wanneer het ontdekt dat er één is mislukt.

Als je geïnteresseerd bent in de andere modes, kan je een kijkje nemen bij enkele van de opties in de documentatie. Je kunt bijvoorbeeld iets als "balance-rr" uitproberen dat inkomend verkeer in een round robin modes balanceert.

Na het bewerken van het bond0 config, starten we een nieuw apparaat. Voer het volgende commando uit:

ifup bond0

En controleer de uitvoer. Je zou een bevestiging moeten zien. Op elk gewenst moment, kan jij de status van de nieuwe bonded interface controleren door het volgende te commando uit te voeren:

cat /proc/net/bonding/bond0

Conclusie

Je hebt nu een LACP-gebonden ethernet apparaat op bond0. Je kunt dit gebruiken als elk ander netwerk apparaat, en ifenslave zal de status, failovers of taakverdeling van het verkeer beheren zoals je hebt opgegeven.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 35

Lees Interacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *