LACP Bonding op Debian 7, 8 en 9

Geschatte leestijd: 2 min

Introductie

In dit artikel, zullen we kijken naar het instellen van LACP bonding op een Debian Server. LACP bonding, maakt gebruik van het Link Aggregation Control Protocol om twee netwerkinterfaces te combineren tot één logische interface. Vandaag gebruiken we het om twee netwerkinterfaces te combineren. Dit is handig om de doorvoer van elk ethernet-apparaat te vergroten, en om je te voorzien van een failover indien er een fout optreedt met één van de apparaten.

Vereisten

We stellen LACP in op een server met Debian 8. De instructies zijn geldig voor Debian 7, 8 or 9 aangezien de afhankelijkheden niet zijn veranderd voor deze versies. Wij gaan er van uit dat je toegang hebt tot SSH en root. Alle commando’s vereisen root-toegang.

Wij stellen voor dat je als eerst begint met het uitvoeren van

sudo su

Houd er rekening mee dat LACP alleen zal werken als jouw ingestelde switch dit ondersteunt. Als je dit niet helemaal zeker weet dan kun je het beste eerste contact met ons opnemen alvorens je begint met de installatie.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk de netwerkinstellingen veranderen op een server die we op afstand besturen. Hierbij komt altijd het risico om per ongeluk de toegang uit te schakelen tot deze dienst. Zorg ervoor dat je de commando’s zorgvuldig volgt en dat je nadenkt over de consequenties van commando’s.

Stap 1: installeer de ifenslave afhankelijkheid

We moeten een paar netwerk afhankelijkheden installeren om LACP gebruiksklaar te maken. Voer het volgende commando in om ifenslave te installeren:

apt-get install ifenslave

Stap 2: Netwerk Congif bewerken

We zullen de apparaten eth1 & eth2 met elkaar verbinden. Het kan zo zijn dat je namen moet aanpassen. Om de namen van de actieve apparaten op de server te achterhalen kun je het onderstaande commando uitvoeren:

echo $(ip -o -4 route get 8.8.8.8 | sed -nr 's/.dev ([^\ ]+)./\1/p')

We moeten het networking config bewerken om een nieuw apparaat te creëren. Bewerk de /etc/network/interfaces file en voer het volgende commando uit:

auto bond0

iface bond0 inet static
  address 10.29.1.11
  netmask 255.255.255.0
  network 10.29.1.0
  gateway 10.29.1.254
  slaves eth1 eth2
  bond-mode 802.3ad
  bond-miimon 100
  bond-downdelay 200
  bond-updelay 200

In deze configuratie, maken we een automatische nieuwe interface aan met de apparaat naam bond0. We leveren de twee apparaten hierboven vermeld, eth1 en eth2, als slaves. Voor de bond-modes, hebben we gekozen voor 802,3ad, dit betekent dat LACP linkaggregatie gebrukt om twee hardware apparaten te behandelen als één logisch apparaat.

Als je geïnteresseerd bent in de andere modes, dan kun je deze documentatie lezen. Je kunt bijvoorbeeld iets als “balance-rr” uitproberen dat inkomend verkeer in een round robin modes balanceert.

Stap 3: Reboot

Je hebt als het goed is het bewerken volledig afgerond. Controleer nu of alle stappen correct zijn uitgevoerd en start je machine opnieuw op door het onderstaande commando uit te voeren:

reboot

Stap 4: Bevestig of de installatie is geslaagd

Nadat je de netwerkwijzingen hebt doorgevoerd is het van belang dat je weer ssh toegang hebt op de servers. Mocht je de status van de nieuwe gekoppelde interace willen controleren, dan kun je dit commando uit voeren:

cat /proc/net/bonding/bond0

Controleer de output.

Conclusie

Je hebt nu een LACP-gebonden ethernetapparaat op binding0. Je kunt dit gebruiken zoals elk ander netwerkapparaat en ifenslave beheert de status, failover of laadt het verkeer in evenwicht zoals je hebt opgegeven.

Was dit artikel nuttig?
Niet leuk 0
Weergaven: 999

Reader Interactions

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *