Snel Cloud Backup agent op Linux installeren

Geschatte leestijd: 1 min

Installeer Snel Cloud Backup agent op Linux server

In dit artikel leggen we uit hoe je Snel Cloud Backup agent op jouw Linux Server kunt installeren. Volg de instructies hieronder voor een succesvolle uitvoering.

Vereisten

Stap 1: Agent downloaden

Download de backup agent.

mkdir -p /tmp/backupsnelcom
cd /tmp/backupsnelcom/
wget --content-disposition --post-data 'SelfAddress=https%3A%2F%2Fbackup.snel.com%2F&Platform=7' 'https://backup.snel.com/api/v1/admin/branding/generate-client/by-platform' -P /tmp/backupsnelcom/
chmod +x Snel_Cloud_Backup-*.run

Stap 2: Installeer de Agent

Voer de onderstaande opdrachten uit om de backupagent te installeren en vul de gegevens in die worden gevraagd:

./Snel_Cloud_Backup-*.run

Stap 3: Opstartscript

Maak via systemd een opstartscript.

cat <<'EOF'> /etc/systemd/system/backupsnelcom.service
[Unit]
Description=Snel.com - Snel Cloud Backup agent
After=network-online.target

[Service]
Type=simple
RemainAfterExit=true
KillMode=process
User=root
ExecStart=/opt/SnelCloudBackup/backup-daemon-start.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

Je kunt het script inschakelen en starten.

killall -9 /opt/SnelCloudBackup/backup-tool
systemctl daemon-reload
systemctl enable backupsnelcom.service
systemctl start backupsnelcom.service

Stap 4: Cleanup

Verwijder het installatiebestand

cd
rm -rf /tmp/backupsnelcom

Conclusie

In dit artikel hebben we beschreven hoe je de Linux backup agent van Snel Cloud Backup kunt installeren.

Was dit artikel nuttig?
Niet leuk 0
Weergaven: 66

Reader Interactions

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *