Microsoft SQL backup in Snel Cloud Backup

Geschatte leestijd: 1 min

Microsoft SQL backup maken in Snel Cloud Backup

In dit artikel leggen we je uit hoe je een back-up kunt maken vanMicrosoft SQL Server naar Snel Cloud Backup

Vereisten

Stap 1: Log in met RDP

Maak verbinding met je server via RDP

Stap 2: Snel Cloud Backup agent

Een beveiligd item kan worden toegevoegd via https://backup.snel.com/ en via de agent. We zullen de Windows-agent gebruiken om een nieuw beveiligd item te maken. Open de Snel Cloud Backup agent.

snel backup login

Stap 3: Microsoft SQL Server als backup toevoegen

Nadat je bent ingelogd, klik je op “+ Beveiligd item toevoegen”

add backup snel backup

Geef het beveiligde item een naam, we gebruiken “server.example.com – MS SQL”. Nadat de naam is ingevoerd, selecteer je “Microsoft SQL Server” onder “Application Backup Types” vervolgens klik je op “Next”

add MS SQL

De instantienaam kan in jouw installatie anders zijn. Als je de instantienaam wilt vinden, kun je het volgende PowerShell-script gebruiken:
$SQLInstances = (Get-ItemProperty 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server').InstalledInstances
foreach ($sql in $SQLInstances) { [PSCustomObject]@{ InstanceName = $sql } }

Write-Host "$($env:Computername)\$SQLInstances"

If ($SQLInstances -ne "MSSQLSERVER") {
  Write-Host $($env:Computername)\$($SQLInstances)
  $serverName = "$($env:Computername)\$SQLInstances"
} Else {
  Write-Host "Standard SQL Instance was found, proceeding with the script."
  $serverName = "$($env:Computername)\$SQLInstances"
}

Je kunt authenticeren met “Windows-inloggegevens” of met “Microsoft SQL-inloggegevens”. In ons geval gebruiken we Windows-verificatie

MS SQL Auth

Klik”+” om de databases te selecteren waarvan u een back-up wilt maken. We selecteren “MSSQLSERVER” om een back-up te maken van alle databases op de server. Klik op “Ok” om de geselecteerde databases toe te passen.

ms sql databases

Klik op “Next >”

Je kunt commando’s invoeren om voor of na de backuptaak uit te voeren. We laten deze op de standaard instelling en geven geen commando’s.

backup commands

Configureer het schema en klik op “Next >”.

backup schedule

Configureer de retentie en klik op “Next >”

backup retention

Als je niet de eerste back-up wilt uitvoeren direct nadat het beveiligde item is toegevoegd, deselecteer je “Run a backup now” en klik je op “Voltooien”.

Selecteer het beveiligde item waarvan je een back-up wilt maken. In ons geval is dit “server.example.com – MS SQL” en klik op “Next >”

backup mssql

De standaard back-up locatie is al geconfigureerd klik op “Backup”.

backup mssql storage

Conclusie

In dit artikel heb je geleerd hoe je een back-up van je Microsoft SQL Server kunt maken met Snel Cloud Backup.

Was dit artikel nuttig?
Niet leuk 0
Weergaven: 40

Reader Interactions

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *